பஞ்சாயத்து தலைவர்-கட்சி சாயம் பூசுவது குற்றச்செயல்

சுயேச்சை

கட்சி சார்பின்றி,அனைத்து கட்சித் தொண்டர்களின் ஓட்டில் வெற்றி பெற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர்களை கட்சி சாயம் பூசுவதை குற்றமாக சட்டம் இயற்றுவது அவசியம் மற்றும் அவசரம்.

Also Read  தடையில்லா குடிநீர்-பஞ்சாயத்தின் முதன்மை கடமை