காசோலை கைவிடுவது கடினமா..மின்னனு பரிமாற்றம் சுலபமா

ஜான்போஸ்கோபிரகாஷ்

வெள்ளி விவாதம்

இந்தவார வெள்ளி விவாதத்தில் கிராம பஞ்சாயத்தில் காசோலையை கைவிட்டு இணையவழி மின்னனு பணப் பரிமாற்றம் பற்றி தமிழ்நாடு ஊரக உள்ளாட்சி செயலர்கள் சங்கத்தலைவர் ஜான்போஸ்கோ பிரகாஷ் விளக்கமாக ௯றுவதை கேட்போம்.

Also Read  மே 15 முதல் தொடர் போராட்டம் - சிக்கலில் ஊரக உள்ளாட்சி துறை