திடக்கழிவு திட்டம்- ஜான் போஸ்கோ பிரகாஷ் பெருமிதம்

தமிழகம் முதலிடம்

முதன்மை

திடக்கழிவு திட்டத்தில் தமிழகம் இந்தியாவிற்கே முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது என்றார் தமிழ்நாடு ஊரக செயலர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஜான் போஸ்கோ பிரகாஷ்.

Also Read  கரவழிமாதப்பூர் பஞ்சாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவேன்