திடக்கழிவு திட்டம்- ஜான் போஸ்கோ பிரகாஷ் பெருமிதம்

தமிழகம் முதலிடம்

முதன்மை

திடக்கழிவு திட்டத்தில் தமிழகம் இந்தியாவிற்கே முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது என்றார் தமிழ்நாடு ஊரக செயலர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஜான் போஸ்கோ பிரகாஷ்.

Also Read  மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஜான்போஸ்கோ பிரகாஷ் நன்றி