சர்வ அதிகாரம் கொண்ட பதவி

தராசு ஷ்யாம்

பஞ்சாயத்து தலைவர்

ஹட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக கிராமசபை ௯ட்டத்தில் தீர்மானத்தை தஞ்சை பகுதி பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் தலைமையில் போட்டுள்ளனர்.

அனைத்து அதிகாரமும் கொண்ட பதவியை வைத்து கிராமங்களை காப்போம் என்றார் புலனாய்வு பத்திரிகையின் பிதாமகன் தராசு ஷ்யாம்.

Also Read  உத்திரகிடிகாவல் ஊராட்சி - நாமக்கல் மாவட்டம்