ஆலத்தூர் – திருப்பூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திருப்பூர்   

தாலுக்கா – அவிநாசி    

பஞ்சாயத்து – ஆலத்தூர் 

ஆலத்தூர் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அவிநாசி தொகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமமாகும். இது மாவட்ட தலைமையகமான திருப்பூரிலிருந்து வடக்கு நோக்கி 32 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. அவிநாசியைச் சேர்ந்த 14 கி.மீ. மாநில தலைநகர் சென்னையிலிருந்து 453 கி.மீ.

ஆலத்தூர் பின் குறியீடு 641655 மற்றும் தபால் தலைமை அலுவலகம் சேயூர் (கோவை).

Also Read  ஊரகச் செய்திகளுக்கு ஒரே இணையம்