என்னென்ன செய்யலாம் பஞ்சாயத்து தலைவர்

பஞ்சாயத்துராஜ் சட்டம்

பணிகள்

ஊரக உள்ளாட்சியில் மூன்றடுக்கு முறை உள்ளது.

மாவட்ட ஊராட்சி,ஒன்றிய ஊராட்சி,கிராம பஞ்சாயத்து என மூன்றடுக்கு.

கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்களுக்கான அதிகாரம்.

 1. குடிநீர் வழங்குதல்
 2. தெருவிளக்கு பராமரித்தல்
 3. சாலைகளை பராமரித்தல்
 4. கிராம நூலகங்களை பராமரித்தல்
 5. சிறிய பாலங்களை பராமரித்தல்
 6. வீட்டுமனைகளுக்கு அனுமதி அளித்தல்
 7. வடிகால் அமைப்புகளை பராமரித்தல்
 8. தொகுப்பு வீடுகள் கட்டுதல்
 9. தெருக்களை சுத்தம் செய்தல்
 10. இடுகாடுகளை பராமரித்தல்
 11. பொதுகழிப்பிட வசதிகளை பராமரித்தல்
Also Read  ஏர்வாடி ஊராட்சி - அரசு பள்ளி மாணவ குடும்பத்திற்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கிய ஆசிரியர்கள்*