ஊராட்சிகளின் தற்போதைய மக்கள் தொகை

2011ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கு எடுப்பின் படியே  வைக்க பீடியாவில் ஊராட்சிகளின் மக்கள் தொகை பதிவிடப்பட்டு உள்ளது.

நமது இணைய தளத்தில் தற்போதைய மக்கள் தொகை மற்றும் ஊராட்சிகளில் வார்டுகளின் எண்ணிக்கைகளை சரியாக பதிவிட்டு வருகிறோம்.

நமது இணைய தளத்தை தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Also Read  சூலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் சூப்பர்- ஏன் தெரியுமா?