அப்பமாசமுத்திரம் – சேலம் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – சேலம்

தாலுக்கா – ஆத்தூர்

பஞ்சாயத்து – அப்பமாசமுத்திரம்

அப்பமாசமுத்திரம் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் தொகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு கிராமம் ஆகும்.

அப்பமாசமுத்திரம் சேலம் மாவட்டத்தில் இருந்து 50 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, அப்பமாசமுத்திரம் கிராமம் பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

மேலும் இங்கு 1,204 வீடுகளும் 4,873 மக்களும் வசித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அப்பமாசமுத்திரம் கிராமம் நரசிங்கபுரம் எல்லைக்கு அருகில் உள்ளது.

Also Read  பேண்டிஸோலா - நீலகிரி மாவட்டம்