பேண்டிஸோலா – நீலகிரி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – நீலகிரி

தாலுக்கா – குன்னுர்

பஞ்சாயத்து – பேண்டிஸோலா

இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னுர் தொகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமம் பண்டிஷோலா.
இது மாவட்ட தலைமையகமான உதகமண்டலத்திலிருந்து கிழக்கு நோக்கி 16 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
குன்னுரிலிருந்து 4 கி.மீ. மாநில தலைநகர் சென்னையிலிருந்து 488 கி.மீ.

பண்டிஷோலா முள் குறியீடு 643005 மற்றும் அஞ்சல் தலைமை அலுவலகம் இந்தூநகர்.

Also Read  கிட்டாம்பாளையத்தில் டிஜிட்டல் நூலகம்