சின்னப்பேட்டை – கடலூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – கடலூர்

தாலுக்கா – அன்னகிராமம்

பஞ்சாயத்து – சின்னப்பேட்டை

சின்னப்பேட்டை கடலூர் மாவட்டம் அன்னகிராமம் தொகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு கிராமம் ஆகும்.

சின்னப்பேட்டை கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து 31 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, சின்னப்பேட்டை கிராமம் பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

சின்னப்பேட்டை கிராமம் பாண்டிச்சேரி மாநில எல்லைக்கு அருகில் உள்ளது.

Also Read  அம்மையகரம் - விழுப்புரம் மாவட்டம்