அழகியமன்வலப்புறம் – தூத்துக்குடி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – தூத்துக்குடி

தாலுக்கா – ஆழ்வார்திருநகரி

பஞ்சாயத்து – அழகியமன்வலப்புறம்

அழகியமன்வலப்புறம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகரி தொகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு கிராமம் ஆகும்.

அழகியமன்வலப்புறம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து 40 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, அலகியமனவலபுரம் கிராமம் பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

மேலும் இங்கு 201 வீடுகளும் 777 மக்களும் வசித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Also Read  எலயநகரம் - வேலூர் மாவட்டம்