எலயநகரம் – வேலூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – வேலூர்

தாலுக்கா – ஆலங்காயம்

பஞ்சாயத்து – எலயநகரம்

எலயநகரம் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஆலங்காயம் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, எலயநகரம் கிராம பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

இந்த கிராமத்தில் சுமார் 849 வீடுகளும் 3451 மக்களும் வசித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Also Read  அரவயல் - சிவகங்கை மாவட்டம்