பலேத்தோட்டம் – கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – கிருஷ்ணகிரி

தாலுக்கா – பார்கூர்

பஞ்சாயத்து – பலேத்தோட்டம்

பலேத்தோட்டம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பார்கூர் தொகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு கிராமம் ஆகும்.

இந்த கிராமம் கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து 34 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

மேலும் இந்த இடம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்தின் எல்லையில் உள்ளது.

திருப்பத்தூர், வாணியம்பாடி, தர்மபுரி, பலேத்தோட்டத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள நகரங்கள் ஆகும்.

Also Read  ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்திலும் விளையாட்டு திடல்