எட்டரை – திருச்சி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திருச்சி

தாலுக்கா – அந்தநல்லூர்

பஞ்சாயத்து – எட்டரை

எட்டரை திருச்சி மாவட்டத்தில் அந்தநல்லூர் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

எட்டரை கிராமம் திருச்சிராப்பள்ளியில் இருந்து 14 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

திருச்சிராப்பள்ளி, லால்குடி, துரையூர், பெரம்பலூர் எட்டரைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள நகரங்கள் ஆகும்.

Also Read  பூத்தபடி - ஈரோடு மாவட்டம்