பூத்தபடி – ஈரோடு மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – ஈரோடு

தாலுக்கா – அம்மாபேட்டை

பஞ்சாயத்து – பூத்தபடி

ஆண்கள் – 1,796

பெண்கள் – 1,719

மொத்தம் – 3,515

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 தகவல்களின்படி, பூத்தபடி கிராமத்தின் இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 634873 ஆகும்.
பூத்தபடி கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு மாவட்டத்தின் அம்மாபேட்டை தாலுகாவில் அமைந்துள்ளது.
இது துணை மாவட்ட தலைமையகம் பவானியில் இருந்து 22 கி.மீ தொலைவிலும்,
மாவட்ட தலைமையகம் ஈரோடில் இருந்து 40 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.
2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, பூத்தபடி என்பது பூத்தபடி கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும்.

கிராமத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பளவு 725.91 ஹெக்டேர் ஆகும்.
பூதாபாடியில் மொத்தம் 3,515 மக்கள் உள்ளனர். பூத்தபடி கிராமத்தில் சுமார் 1,038 வீடுகள் உள்ளன.
அம்மாபேட்டை பூதாபாடிக்கு அருகிலுள்ள நகரம்.

Also Read  அச்சமங்கலம் - கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்