அம்மச்சித்திரம் – புதுக்கோட்டை மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – புதுக்கோட்டை

தாலுக்கா – அன்னவாசல்

பஞ்சாயத்து – அம்மச்சித்திரம்

அம்மச்சித்திரம் என்பது இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் அன்னவாசல் தொகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமமாகும்.
இது மாவட்ட தலைமையகமான புதுக்கோட்டையில் இருந்து வடக்கு நோக்கி 19 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
அன்னவாசலில் இருந்து 13 கி.மீ. மாநில தலைநகர் சென்னையிலிருந்து 378 கி.மீ.

அம்மச்சித்திரம் முள் குறியீடு 622001 மற்றும் அஞ்சல் தலைமை அலுவலகம் புதுக்கோட்டை.

நாரதமலை (3 கி.மீ), பூதகுடி (3 கி.மீ), விலத்துப்பட்டி (4 கி.மீ), மங்கத்தேவன்பட்டி (6 கி.மீ), மேலபுடுவாயல் (7 கி.மீ)
ஆகியவை அம்மாச்சதிரத்திற்கு அருகிலுள்ள கிராமங்கள். அம்மச்சித்திரம் அன்னவாசல் பிளாக் வெஸ்ட்,
புதுக்கோட்டை பிளாக் சவுத், விராலிமலை பிளாக் வெஸ்ட், திருவாரங்குளம் பிளாக் சவுத் ஆகியவற்றால் சூழப்பட்டுள்ளது.

புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, லால்குடி, நஞ்சிகோட்டை ஆகியவை அம்மச்சித்திரமுக்கு அருகிலுள்ள நகரங்கள்.

Also Read  ஆலந்துறையார்கட்டளை ஊராட்சி -அரியலூர் மாவட்டம்