அம்பத்தூரை – திண்டுக்கல் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திண்டுக்கல்

தாலுக்கா – ஆத்தூர்

பஞ்சாயத்து – அம்பத்தூரை

அம்பத்தூரை திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

இந்த கிராமம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருந்து 15 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

மேலும் அம்பத்தூரை கிராமத்தில் 2466 வீடுகளும் 9166 மக்களும் வசித்து வருகின்றனர்.

சோழவந்தான், திண்டுக்கல், வாடிப்பட்டி, ஆகியவை அம்பத்தூரைகிராமத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

Also Read  கிண்ணிமங்கலம் ஊராட்சி - மதுரை மாவட்டம்