திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பெரிய ஊராட்சிகள் எது?

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 12525 ஊராட்சிகள் உள்ளன். மக்கள் தொகையில் ஆயிரத்திற்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளும், இருபதாயிரத்தும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட ஊராட்சிகளும் உள்ளன.

அப்படி, அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட ஊராட்சிகளை மாவட்டவாரியாக வகைப்படுத்தலாம்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம்

திண்டுக்கல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள பாலகிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சியில் இருபாதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கும் பெரிய ஊராட்சி ஆகும். இந்த ஊராட்சி திண்டுக்கல் மாநகராட்சியை ஒட்டிய ஊராட்சி ஆகும்.

இதே போல, இந்த ஒன்றியத்தில் அமைந்துள்ள அடியனூத்து ஊராட்சியும் நகருக்கு அருகே அமைந்துள்ள மாவட்டத்தில் இரண்டாவது பெரிய ஊராட்சி ஆகும்.

இதற்கு அடுத்தபடியாக, கொடைக்கானல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள வில்பட்டி ஊராட்சி மாவட்டத்தில் மூன்றாவது பெரிய ஊராட்சி ஆகும்.

Also Read  தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பெரிய ஊராட்சிகள்