நொச்சியூரணி ஊராட்சி – இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

ஊராட்சி பெயர்:நொச்சியூரணி,

ஊராட்சி தலைவர் பெயர்:ஆ.சீனிஅரசு,

ஊராட்சி செயலாளர் பெயர்கோ.அப்பாஸ்குமார்,

வார்டுகள் எண்ணிக்கை:06

ஊராட்சியின் தற்போதைய மக்கள் தொகை:1232,

ஊராட்சி ஒன்றியம்:மண்டபம் ,

மாவட்டம்:இராமநாதபுரம் ,

ஊராட்சியின் சிறப்புகள்:கடற்கரை மற்றும் நீர்பிடிப்பு பகுதி நடுவே கிராமம் ,

ஊராட்சியில் உள்ள சிற்றூர்களின் பெயர்கள்:நொச்சியூரணி,

ஊராட்சி அமைந்துள்ள சட்டமன்ற தொகுதி:இராமநாதபுரம் ,

ஊராட்சி அமைந்துள்ள பாராளுமன்ற தொகுதி:இராமநாதபுரம் ,

ஊராட்சியின் முதன்மை பிரச்சனை:பெரிய பாலம்

Also Read  வாலிநோக்கம் ஊராட்சி - இராமநாதபுரம் மாவட்டம்