எந்த ஊரில்..எந்த ஹோட்டலில்…என்ன சாப்பிடலாம்!

நாவிக்கும் உணவுதமிழகத்தில் சாப்பிட்டே ஆகவேண்டிய ஹோட்டல்களின் தொகுப்பு

எந்த ஊரில்,எந்த ஹோட்டலில், என்ன உணவு நன்றாக இருக்கும் என்பதற்குரிய பட்டியல் இதோ..

Also Read  மஞ்சளின் மகிமை-கட்டாயம் படிங்க