அபிவிருத்தீஸ்வரம் – திருவாரூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திருவாரூர்

தாலுக்கா – குடவாசல்

பஞ்சாயத்து – அபிவிருத்தீஸ்வரம்

ஆண்கள் – 643

பெண்கள் – 708

மொத்தம் – 1,351

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 தகவல்களின்படி, அபிவிருத்தீஸ்வரம் கிராமத்தின் இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 637999 ஆகும்.
அபிவிருத்தீஸ்வரம் கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு திருவாரூர் மாவட்டத்தின் கொடவாசல் தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.
இது துணை மாவட்ட தலைமையகம் கோடவாசலில் இருந்து 9 கி.மீ தொலைவிலும்,
மாவட்ட தலைமையகம் திருவாரூரிலிருந்து 15 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.
2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, அபிகிருதீஸ்வரம் கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்துதான் அதிகடாய்.

கிராமத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பளவு 268.45 ஹெக்டேர்.
அபிவிருத்தீஸ்வரத்தில் மொத்தம் 1,351 மக்கள் உள்ளனர். அபிவிருத்தீஸ்வரம் கிராமத்தில் சுமார் 379 வீடுகள் உள்ளன.
2019 புள்ளிவிவரங்களின்படி, அபிவிருத்தீஸ்வரம் கிராமங்கள் திருவாரூர் சட்டமன்றம் மற்றும் நாகப்பட்டினம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின்
கீழ் வருகிறது. கோரடச்சேரி அபிவிருத்தீஸ்வரத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள நகரம்.

Also Read  ஆலந்துறையார்கட்டளை ஊராட்சி -அரியலூர் மாவட்டம்