சென்னம்பட்டி – ஈரோடு மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – ஈரோடு

தாலுக்கா – அம்மாபேட்டை

பஞ்சாயத்து – சென்னம்பட்டி

சென்னம்பட்டி ஈரோடு மாவட்டம் அம்மாபேட்டை தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

சென்னம்பட்டி கிராமம் ஈரோட்டிலிருந்து 50 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

இங்கு சுமார் 2728 வீடுகளும் 9321 மக்களும் வசித்து வருகின்றனர்.

அம்மாபேட்டை சென்னம்பட்டிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள நகரம் ஆகும்.

Also Read  செட்டிகுறிச்சி - விருதுநகர் மாவட்டம்