அனபதுர் – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திருவண்ணாமலை

தாலுக்கா – அனக்காவூர்

பஞ்சாயத்து – அனபதுர்

அனபதுர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அனகாவுர் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

அனபதுர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருந்து 83 கி மீ தொலைவில் அமைத்துள்ளது.

வந்தவாசி, உத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம் ஆகியவை அனபதுர் கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ளன.

Also Read  திருவண்ணாமலையில் ஊரக உள்ளாட்சி சங்க மாநாடு