அனபதுர் – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திருவண்ணாமலை

தாலுக்கா – அனக்காவூர்

பஞ்சாயத்து – அனபதுர்

அனபதுர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அனகாவுர் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

அனபதுர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருந்து 83 கி மீ தொலைவில் அமைத்துள்ளது.

வந்தவாசி, உத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம் ஆகியவை அனபதுர் கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ளன.

Also Read  செட்டியப்பனுர் - வேலூர் மாவட்டம்