எ.கோலாஹள்ளி – தர்மபுரி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – தர்மபுரி

தாலுக்கா – தர்மபுரி

பஞ்சாயத்து – எ.கோலாஹள்ளி

எ.கோலாஹள்ளி தர்மபுரி மாவட்டம் தர்மபுரி தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

மேலும் இந்த கிராமம் தர்மபுரியிலிருந்து 1 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது

எ.கோலாஹள்ளி கிராமம் தர்மபுரி மாவட்டம் மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தின் எல்லையில் உள்ளது.

Also Read  மனம் உகந்து கொடுத்த மாதப்பூர் ஊராட்சி தலைவர்