சொரத்தூர் ஊராட்சி – விழுப்புரம் மாவட்டம்

ஊராட்சி பெயர்:சொரத்தூர் ஊராட்சி ,

ஊராட்சி தலைவர் பெயர்:திரு.சீ. அசோக்.,

ஊராட்சி செயலாளர் பெயர் :-கு.கிருஷ்ணமுர்த்தி.,

வார்டுகள் எண்ணிக்கை:06

ஊராட்சியின் தற்போதைய மக்கள் தொகை:2863,

ஊராட்சி ஒன்றியம்:வல்லம் ,

மாவட்டம்:விழுப்புரம் ,

ஊராட்சியின் சிறப்புகள்:விவசாயம் ,

ஊராட்சியில் உள்ள சிற்றூர்களின் பெயர்கள்:1,சொரத்தூர்.2,தக்கா,3 புதுசொரத்தூர்.4. தொம்பர் குடிசை.,

ஊராட்சி அமைந்துள்ள சட்டமன்ற தொகுதி:மைலம்,

ஊராட்சி அமைந்துள்ள பாராளுமன்ற தொகுதி:ஆரணி ,

ஊராட்சியின் முதன்மை பிரச்சனை:குடிநீர்

Also Read  செங்கரை ஊராட்சி - திருவள்ளூர் மாவட்டம்