சித்தார் கோட்டை பஞ்சாயத்து – பசுமை புரட்சி

சித்தார் கோட்டை

சித்தார் கோட்டை பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கிராம பகுதிகளில்
கருவை மரங்கலை அழித்து மற்றும் மரகன்று நடுதல் போன்ற பசுமை நடவடிக்கைகளில் பஞ்சாயத்து தலைவர் அவர்களில் வழி காட்டுதலின்படி முதற்கட்ட பணிகள் துவங்கி நடைபெறுகிறது

எங்கள் முகநூல் பக்கம்                                         மேலும் செய்திகளுக்கு

 

Also Read  சிறிய ஊராட்சியில் சிறப்பான பணி- கலக்கும் கல்யாணிபுரம்