போடிதாசன்பட்டி – தேனி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – தேனி

தாலுக்கா – ஆண்டிபட்டி

பஞ்சாயத்து – போடிதாசன்பட்டி

போடிதாசன்பட்டி கிராமம் தேனி மாவட்டத்தின் ஆண்டிபட்டி தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, போடிதாசன்பட்டி கிராமம் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

போடிதாசன்பட்டி கிராமம் தேனி மாவட்டத்திலிருந்து 20 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.

போடிதாசன்பட்டி கிராமம் தேனி மாவட்டம் மற்றும் மதுரை மாவட்டத்தின் எல்லையில் உள்ளது.

Also Read  கொரோனா யுத்தத்தில் வலையப்பட்டி ஊராட்சி...