சித்தராசூர் – கடலூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – கடலூர்

தாலுக்கா – அன்னகிராம்

பஞ்சாயத்து – சித்தராசூர்

சித்தராசூர் கிராமம் கடலூர் மாவட்டத்தின் அன்னகிராம் தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, சித்தராசூர் கிராமம் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

சித்தராசூர் கிராமம் கடலூர் மாவட்டத்திலிருந்து 26 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.

சித்தராசூர் கிராமம் கடலூர் மாவட்டம் மற்றும் பாண்டிச்சேரி மாவட்டத்தின் எல்லையில் அமைந்துள்ளது.

Also Read  நன்னாடு ஊராட்சி - விழுப்புரம் மாவட்டம்