ஹப்பத்தலா – நீலகிரி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – நீலகிரி

தாலுக்கா – குன்னூர்

பஞ்சாயத்து – ஹப்பத்தலா

ஹப்பத்தலா கிராமம் நீலகிரி மாவட்டத்தின் குன்னூர் தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, ஹப்பத்தலா கிராமம் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

உதகமண்டலம் கோயம்பத்தூர் குன்னூர் நீலகிரி போன்ற மாவட்டங்கள் ஹப்பத்தலா கிராமதிற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

Also Read  பதுவம்பள்ளி எங்கும் கண்காணிப்பு கேமிரா