கூகுடி ஊராட்சி – இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

ஊராட்சி பெயர்:கூகுடி,

ஊராட்சி தலைவர் பெயர்:S.சரவணன்,

ஊராட்சி செயலாளர் பெயர்:ஜோ.மைக்கேல்ராஜ்,

வார்டுகள் எண்ணிக்கை:09,

ஊராட்சியின் தற்போதைய மக்கள் தொகை:3869,

ஊராட்சி ஒன்றியம்:திருவாடானை,

மாவட்டம்:இராமநாதபுரம்,

,ஊராட்சியில் உள்ள சிற்றூர்களின் பெயர்கள்:1. அறதாற்றி வயல்2. அந்திவயல்3. அறிவித்தி4.நெடுமரம் 5. சாணா வயல்6. வேளா வயல்? விதம் பூர்8. நீர்க்குன்றம் 9. தாதன்வயல் 10. கூகுடி,

ஊராட்சி அமைந்துள்ள சட்டமன்ற தொகுதி:திருவாடானை,

ஊராட்சி அமைந்துள்ள பாராளுமன்ற தொகுதி:இராமநாதபுரம்,

ஊராட்சியின் முதன்மை பிரச்சனை:அடிப்படைப்பிரச்சனை

Also Read  எம்.தெற்குத்தெரு ஊராட்சி - புதுக்கோட்டை மாவட்டம்