கொரொனா தடுப்புப் பணிகள்-அக்கனாபுரம் பஞ்சாயத்து

விருதுநகர் மாவட்டம்

வத்திராயிருப்பு ஒன்றியம் அக்கனாபுரம் ஊராட்சியில் நடைபெறும் கொரொனா தடுப்பு பணிகள்.

Also Read  ஏர்வாடி ஊராட்சி - “ சுத்தம் சுகம் தரும், சுகாதாரம் நாட்டைக் காக்கும்”