அரியலூர் மாவட்டம்-ஒன்றியங்கள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஆறு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன.

அவைகள்;

ஆண்டிமடம்
ஜெயங்கொண்டம்
திருமானூர்
த பழூர்
அரியலூர்
செந்துறை
Also Read  இராயம்புரம் ஊராட்சி