அனுப்பப்பட்டு – தேனி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – தேனி

தாலுக்கா – ஆண்டிபட்டி

பஞ்சாயத்து – அனுப்பப்பட்டு

அனுப்பப்பட்டு, தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி தொகுதியில் உள்ள கிராமம்.

இது தேனி மாவட்டத்திலிருந்து 21 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

அனுப்பப்பட்டு, தேனி மாவட்டம் மற்றும் மதுரை மாவட்ட எல்லையில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Also Read  நரிக்குடி ஒன்றிய ஊராட்சி தலைவர்கள்