இராமசாமியாபுரம் ஊராட்சியில் கிருமி நாசினி

விருதுநகர் மாவட்டம்

இராமசாமியாபுரம் ஊராட்சியில் அனைத்து முக்கிய வீதிகளிலும் ப்ளீச்சிங் பவுடர் கிருமி நாசினி தூவப்பட்டது.

Also Read  நென்மேனி ஊராட்சி - விருதுநகர் மாவட்டம்