அலமரத்துப்பட்டி – கரூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – கரூர்

தாலுக்கா – அரவக்குறிச்சி

பஞ்சாயத்து – அலமரத்துப்பட்டி

ஆண்கள் – 1,506

பெண்கள் – 1,607

மொத்தம் – 3,113

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 தகவல்களின்படி, அலமரத்துப்பட்டி கிராமத்தின் இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 635544 ஆகும்.
அலமரத்துப்பட்டி கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் கருர் மாவட்டத்தின் அரவக்குறிச்சி தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.
இது துணை மாவட்ட தலைமையகமான அரவக்குறிச்சியில் இருந்து 10 கி.மீ தூரத்திலும்,
மாவட்ட தலைமையகம் கரூரிலிருந்து 35 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது. 2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி,
அலமரத்துப்பட்டி கிராமமும் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும்.

கிராமத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பளவு 1963.3 ஹெக்டேர். அலமரத்துப்பட்டியில் மொத்தம் 3,113 மக்கள் உள்ளனர்.
அலமரத்துப்பட்டி கிராமத்தில் சுமார் 892 வீடுகள் உள்ளன. பல்லப்பட்டி அலமரத்துபட்டிக்கு அருகிலுள்ள நகரம்.

Also Read  சின்னப்பேட்டை - கடலூர் மாவட்டம்