கொரொனா எத்தனை நாள் உயிரோடு இருக்கும்

எந்தந்த பொருட்கள்.

உயிர் கொல்லியாக உலகையே அச்சுறுத்திக்கொண்டிருக்கும் கொரொனா பற்றி ஒரு தகவல்.

நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் உங்கள்,பொருட்களில் கொரொனா எத்தனை நாட்கள் உயிருடன் இருக்கும்.

இதோ…

கொரொனா உயிர்வாழும் நாட்கள்
Also Read  பஞ்சாயத்து தலைவராய் கலக்கும் முனைவர் ஆறுமுகம்