அமனக்குநாதம் – விருதுநகர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – விருதுநகர்

தாலுக்கா – அருப்புக்கோட்டை

பஞ்சாயத்து – அமனக்குநாதம்

ஆண்கள் – 1,048

பெண்கள் – 1,118

மொத்தம் – 2166

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 தகவல்களின்படி, அமனக்குநாதம் கிராமத்தின் இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 641653 ஆகும்.
அமனக்குநாதம் கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் விருதுநகர் மாவட்டத்தின் அருப்புக்கோட்டை தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.
இது துணை மாவட்ட தலைமையகமான அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து 10 கி.மீ தூரத்திலும்,
மாவட்ட தலைமையகமான விருதுநகரிலிருந்து 30 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது. 2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி,
வெல்லையாபுரம் என்பது அமனக்குநாதம் கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும்.

கிராமத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பளவு 2058.95 ஹெக்டேர் ஆகும்.
அமானக்குநாதத்தில் மொத்தம் 2,166 மக்கள் உள்ளனர். அமனக்குநாதம் கிராமத்தில் சுமார் 610 வீடுகள் உள்ளன.
அருப்புக்கோட்டை அமானக்குநாதத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள நகரம்.

Also Read  உதாரணமாகும் ஓர் ஊராட்சி-மக்கள் சேவையில் முனைவர்