ஏ.கோவில்பட்டி – மதுரை மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – மதுரை

தாலுக்கா – அலங்காநல்லூர்

பஞ்சாயத்து – ஏ.கோவில்பட்டி

ஏ.கோவில்பட்டி மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

மேலும் இந்த கிராமம் மதுரையிலிருந்து 21 கி மீ தொலைவிலும் அலங்காநல்லூரிலிருந்து 4 கி மீ தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது

வாடிபட்டி, சோழவந்தான், மதுரை, நத்தம் ஆகியவை ஏ.கோவில்பட்டிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள நகரங்கள் ஆகும்.

Also Read  எ.கோலாஹள்ளி - தர்மபுரி மாவட்டம்