எச்சங்கள் – வேலூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – வேலூர்

தாலுக்கா – அலங்காயம்

பஞ்சாயத்து – எச்சங்கள்

ஆண்கள் – 343

பெண்கள் – 360

மொத்தம் – 703

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 தகவல்களின்படி, வாணியம்பாடி கிராமத்தின் இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 630925 ஆகும்.
இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் வேலூர் மாவட்டத்தின் அலங்காயம் தாலுக்காவில் வாணியம்பாடி கிராமம் அமைந்துள்ளது.
வேலூர் மற்றும் வாணியம்பாடி ஆகியவை முறையே வாணியம்பாடி கிராமத்தின் மாவட்ட மற்றும் துணை மாவட்ட தலைமையகமாகும்.
2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, எச்சங்கல் என்பது வாணியம்பாடி கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும்.

கிராமத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பளவு 508.23 ஹெக்டேர். வாணியம்பாடியில் மொத்தம் 703 மக்கள் உள்ளனர்.

வாணியம்பாடி கிராமத்தில் சுமார் 184 வீடுகள் உள்ளன. 2019 புள்ளிவிவரங்களின்படி, வாணியம்பாடி
கிராமங்கள் வாணியம்பாடி சட்டமன்றம் மற்றும் வேலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகின்றன.

சுமார் 1 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள வாணியம்பாடிக்கு உத்தயேந்திரம் அருகிலுள்ள நகரம்.

Also Read  எட்டரை - திருச்சி மாவட்டம்