ஆலத்துறை – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திருவண்ணாமலை

தாலுக்கா – அனக்கவுர்

பஞ்சாயத்து – ஆலத்துறை

ஆண்கள் – 745

பெண்கள் – 692

மொத்தம் – 1,437

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 தகவல்களின்படி, ஆலத்துறை கிராமத்தின் இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 631430 ஆகும்.
ஆலத்துறை கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் அனக்கவுர் தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.
திருவண்ணாமலை மற்றும் திருவேதிபுரம் முறையே ஆலத்துறை கிராமத்தின் மாவட்ட மற்றும் துணை மாவட்ட தலைமையகங்களாகும்.
2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, ஆலத்துறை கிராமமும் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும்.

கிராமத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பளவு 339.4 ஹெக்டேர் ஆகும். ஆலத்துறை மொத்த மக்கள் தொகை 1,437 ஆகும்.
ஆலத்துறை கிராமத்தில் சுமார் 341 வீடுகள் உள்ளன. 2019 புள்ளிவிவரங்களின்படி,
ஆலத்துறை கிராமங்கள் செய்யார் சட்டமன்றம் மற்றும் ஆரணி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகின்றன.
ஏறக்குறைய 15 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள ஆலத்துறைக்கு வந்தவாசி அருகிலுள்ள நகரம்.

Also Read  ஊசாம்பாடி ஊராட்சி -திருவண்ணாமலை மாவட்டம்