பண்டரக்கோட்டை – கடலூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – கடலூர்

தாலுக்கா – அன்னக்கிராமம்

பஞ்சாயத்து – பண்டரக்கோட்டை

பண்டரக்கோட்டை கடலூர் மாவட்டத்தில் அன்னக்கிராமம் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி பண்டரக்கோட்டை கிராமம் பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

பண்டரக்கோட்டை கடலூரிலிருந்து 29 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

இந்த கிராமம் பாண்டிச்சேரி எல்லைக்கு மிக அருகில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Also Read  ஏ.புதூர் - ராமநாதபுரம் மாவட்டம்