அனுமந்தல் – விழுப்புரம் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – விழுப்புரம்

தாலுக்கா – சின்னசேலம்

பஞ்சாயத்து – அனுமந்தல்

அனுமந்தல் விழுப்புரம் மாவட்டம் சின்னசேலம் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

அனுமந்தல் கிராமம் விழுப்புரத்திலிருந்து 100 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

இந்த கிராமத்தில் 421 வீடுகளும் 1674 மக்களும் வசித்து வருகின்றனர்.

மேலும் அனுமந்தல் கிராமம் சின்னசேலத்திருக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Also Read  ஆ.கூடலூர் ஊராட்சி - விழுப்புரம் மாவட்டம்