அனபதுர் – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திருவண்ணாமலை

தாலுக்கா – அனக்காவூர்

பஞ்சாயத்து – அனபதுர்

அனபதுர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அனக்காவூர் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம் ஆகும்.

இந்த கிராமம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருந்து 83 கி மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

வந்தவாசி, உத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய நகரங்கள் அனபதுர் கிரமத்திற்கு அருகில் உள்ளன.

Also Read  அவியனூர் - கடலூர் மாவட்டம்