அலத்துர் – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – திருவண்ணாமலை

தாலுக்கா – செய்யார்

பஞ்சாயத்து – அலத்துர்

ஆண்கள் – 926

பெண்கள் – 914

மொத்தம் – 1,840

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 தகவல்களின்படி, அலதூர் கிராமத்தின் இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 631431 ஆகும்.
இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் செய்யார் தாலுக்காவில் அலதூர் கிராமம் அமைந்துள்ளது.
திருவண்ணாமலை மற்றும் திருவேதிபுரம் முறையே அலதூர் கிராமத்தின் மாவட்ட மற்றும் துணை மாவட்ட தலைமையகங்களாகும்.
2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, அலதூர் கிராமமும் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும்.

கிராமத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பளவு 636.6 ஹெக்டேர் ஆகும். அலதூரில் மொத்தம் 1,840 மக்கள் உள்ளனர்.
அலதூர் கிராமத்தில் சுமார் 485 வீடுகள் உள்ளன.
2019 புள்ளிவிவரங்களின்படி, அலதூர் கிராமங்கள் செய்யார் சட்டமன்றம் மற்றும் ஆரணி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகின்றன.
சுமார் 15 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள அலதூருக்கு அருகிலுள்ள நகரம் உத்திரமேரூர் .

Also Read  சென்னம்பட்டி - ஈரோடு மாவட்டம்