சோலாவிடயபுரம்- நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – நாகப்பட்டினம்

தாலுக்கா – கீழையூர்

பஞ்சாயத்து – சோலாவிடயபுரம்

ஆண்கள் – 1,077

பெண்கள் – 1,133

மொத்தம் – 2,210

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 தகவல்களின்படி, சோலாவிடயபுரம் கிராமத்தின் இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 637751 ஆகும்.
சோலாவிடயபுரம் கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தின் கீழையூர் தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.

இது துணை மாவட்ட தலைமையகம் கில்வேலூரிலிருந்து 30 கி.மீ தொலைவிலும்,
மாவட்ட தலைமையகம் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து 25 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, சோளவித்யாபுரம் என்பது சோலாவிடயபுரம் கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும்.

கிராமத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பளவு 616.75 ஹெக்டேர்.
சோலாவிடயபுரத்தில் மொத்தம் 2,210 மக்கள் உள்ளனர்.
சோலாவிடயபுரம் கிராமத்தில் சுமார் 612 வீடுகள் உள்ளன.
வேலங்கண்ணி சோலாவிடயபுரத்திற்கு அருகிலுள்ள நகரம்.

Also Read  சின்னதும்பூர் - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்