அரியூர் – புதுக்கோட்டை மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – புதுக்கோட்டை

தாலுக்கா – அன்னவாசல்

பஞ்சாயத்து – அரியூர்

அரியூர் கிராமம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் அன்னவாசல் தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, அரியூர் கிராமம் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

அரியூர் கிராமம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலிருந்து 11 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.

புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, திருச்சிராப்பள்ளி, லால்குடி ஆகிய நகரங்கள் அரியூர் கிராமத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

Also Read  திருமலக்கோட்டை கீழையூர் ஊராட்சியில் புகார் பெட்டி