போகலூர் – ராமநாதபுரம் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – ராமநாதபுரம்

தாலுக்கா – போகலூர்

பஞ்சாயத்து – போகலூர்

போகலூர் கிராமம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் பரமகுடி தாலுக்காவில் போகலூர் கிராமம் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, போகலூர் கிராமம் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

போகலூர் கிராமம் ராமநாதபுரத்திலிருந்து 15 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.

போகலூர் கிராமத்தில் சுமார் 1,175 வீடுகளும் மொத்தம் 5,402 மக்களும் இங்கு வசித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராமநாதபுரம் போகலூருக்கு கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள நகரம் ஆகும்.

Also Read  அம்மச்சியாபுரம் - தேனி மாவட்டம்