நெமிழி ஒன்றியத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ள ஊராட்சி தலைவர்கள்

தேர்தல் ஆணையம்

ராணிபேட்டை மாவட்டம் நெமிழி ஒன்றியத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ள ஊராட்சி தலைவர்கள் பட்டியல் இதோ….

.

Also Read  சங்கரன்கோவில் ஒன்றியத்தில் வெற்றி பெற்ற ஊராட்சி தலைவர்கள்