காக்களூர் இந்த பெயரில் இத்தனை ஊராட்சிகளா!

காக்களூர் / Kakkalur

காக்களூர் என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டில் 2 ஊராட்சிகள் உள்ளது என்பது எத்தனை பேர்களுக்கு தெரியும்.

இது ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கைகள் மட்டும் தான். ஒரு ஊராட்சியில் பல சிற்றூர்கள் உண்டு.

அப்படி உள்ள சிற்றூர்களில் காக்களூர் என்ற பெயரில் ஊர் இருந்தால் இந்த பட்டியலில் வராது. அதுபற்றிய புது தகவல் கிடைத்தாலும் பதிவிடுவோம்.

சரி… காக்களூர் என்ற ஊராட்சியை உள்ளடக்கிய ஊராட்சி ஒன்றியம்,அது எந்த மாவட்டம் என்பதை பார்ப்போம்.

காக்களூர் ஊராட்சி

பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம் – திருவள்ளூர் மாவட்டம்

திருவள்ளூர் ஒன்றியம் – திருவள்ளூர் மாவட்டம்

Also Read  கிழக்குசெட்டிபட்டி ஊராட்சி - திண்டுக்கல் மாவட்டம்