பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகள் பச்சை மையை பயன்படுத்தக் கூடாது?

உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பச்சை மையை பயன்படுத்தி கையொப்பம் இடுவது பற்றி பல்வேறு மட்டங்களில் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கீழே உள்ஏ லிங்கை கிளிக் செய்யவும்…

Green ink Circular

யார்…யார்..எந்த நிற மையை பயன்படுத்தலாம் என இந்த அரசு வழி கடிதத்தில் குறிப்பிட பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக…உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பச்சை மையை பயன்படுத்த கூடாது என தெளிவாக உள்ளது.

Also Read  ஊரகவளர்ச்சிதுறையில் பல்வேறு கோரிக்கைகள்